Yusuf Paşa mahallesi, No:36 KARS
merenoglu2@gmail.com

Düvelerin Bakım ve Beslenmesi

Simental, Montofon Dana ve düveler

Düvelerin Bakım ve Beslenmesi

Simental Düve Satışı

1 yaşından büyük düveler iyi kalitede kaba yem ile beslenebilir. Düvelerin önünde Kalsiyum, fosfor ve mineral içeren yalama taşları bulundurulmalıdır. Düveler bu dönemde günde 700-800 gram artış gösterir. Düveler 15. Ayda 350 kilo ağırlığı ulaşır. Bu yaşa gelip bu ağırlığa sahip olmayan düveler için karma yem verilir.

Düveler için baklagil veya buğday karışımı kuru otlar verilmelidir. Erken biçilmiş otların, geç biçilmiş otlara göre besin madde içerikleri daha yüksektir.

Mısır silajı, bir yaşın üzerindeki düveler için iyi bir yemdir Mısır silajı düvelere sınırsız verilmemelidir. Sınırsız verilen mısır silajı düvelerin fazla yağlanmasına neden olur. Bu yüzden mısır silajı 10-15 kilo verilmelidir. Mısır silajı enerji bakımından zengin olmasına rağmen; protein, kalsiyum ve fosfor yönünden fakirdir. Bu nedenle kaba yem olarak mısır silajı yedirilen düvelerin karma yemlerinin büyük oranda proteince zengin soya ve pamuk tohumu küspeleri gibi yağlı tohum küspesi verilmelidir. Mısır silajı bir miktar yonca kuru otu ile birlikte verildiğinde, protein ve kalsiyumca desteklenmiş olur. Düvelere karma yem verilirken, verilecek miktar ve protein içeriği verilen kaba yemin cinsine ve kalitesine göre belirlenmelidir.

 

  • İneklerin Pik Seviyesinin Tahmin Edilmesi

Doğumdan sonraki 5.inci günde sağılan sütün 12 litre fazlası pik seviyesi olarak belirlenir. Örneğin doğumdan 5 gün sonra 20 litre süt veren bir inek 20+12=32 litre ile pik seviyesine ulaşır.  Bu rakam ilk doğumunu yapan düvelerde 18 kilodur.  Bu seviyeye ulaşılmamışsa ineklerde yetersiz eneri problemi var demektir. Bu durum ineklerin süt verimini düşürür ve ineklerin gebe kalma problemi yaşamasına neden olur. Rasyonun enerji yönünden kontrol edilip ineklere gerekli enerji desteğinin verilmesi gerekir.

 

  • Kurudaki İneklerin Beslenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:
  • Rasyon, protein, enerji, selüloz, vitamin ve mineral açısından dengeli olmalıdır.
  • Kuruda ineklerin gezinti alanı olmalıdır.
  • Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır.
  • Doğuma 15 gün kala yemler kısıtlanmalı.
  • Kuru ot verilmeli, silaj verilmemelidir.
  • Toplam rasyonda kaba yem-kesif yem dengesi sağlanmalıdır.
  • Laktasyonun pik seviyesi geçtikten sonra kesif yem azaltılmalıdır.
  • İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak 50-70 gündür. Kuru dönemin uzun sürmemelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir